SEKTOR KERAJAAN

SEMUA JABATAN, KEMENTERIAN, KERAJAAN NEGERI, MAJLIS, AGENSI, PERBADANAN,

SURUHANJAYA, INSTITUSI, UNIVERSITI AWAM & HOSPITAL KERAJAAN

 

Senarai organisasi di bawah ini juga adalah termasuk di dalam sektor kerajaan
ORGANISASI
 
 
AGENSI ANTI DADAH KEBANGSAAN (AADK)
 
 
 AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA ( MQA)
 
 
 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (APMM)
 
 
 AKADEMI SAINS MALAYSIA
 
 
 ARKIB NEGARA MALAYSIA
 
 
 BALAI SENI LUKIS NEGARA
 
 
 DEWAN BAHASA & PUSTAKA (DBP)
 
 
 FOREST RESEARCH INSTITUTE MALAYSIA (FRIM)
 
 
 HOSPITAL / KLINIK AWAM
 
 
 INSTITUT KEFAHAMAN ISLAM MALAYSIA (IKIM)
 
 
 INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN)
 
 
 INSTITUT TANAH DAN UKUR NEGARA
 
 
 MAJLIS AGAMA ISLAM ( SEMUA NEGERI)
 
 
 MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)
 
 
 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
 
 
 MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA (MKM)
 
 
 MAKTAB KOPERASI MALAYSIA
 
 
 MALAYSIAN AGRICULTURAL RESEARCH & DEVELOPMENT INSTITUTE (MARDI)
 
 
 MALAYSIA INSTITUE OF ROAD SAFETY RESEARCH (MIROS)
 
 
 MULTIMEDIA DEVELOPMENT CORPORATION (MDEC)
 
 
 POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM)
 
 
 PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI
 
 
 SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA (SUHAKAM)
 
 
 SURUHANJAYA KOMUNIKASI MULTIMEDIA MALAYSIA (SKMM)
 
 
 SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKM)
 
 
 SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA (SPRM)
 
 
 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA (SPAN)
 
 
 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA (SPA)
 
 
 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN (SPP)
 
 
 SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM)
 
 
 UNIVERSITI AWAM (IPTA)
 
 
 YAYASAN (SEMUA NEGERI) KECUALI YAYASAN SARAWAK
 
 

SENARAI BADAN-BADAN BERKANUN

ORGANISASI
CONSTRUCTION INDUSTRY DEVELOPMENT BOARD (CIDB)
 FEDERAL AGRICULTURE MARKETING AUTHORITY (FAMA)
 KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (KWSP)
 LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM)
 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDN)
 LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA (LKIM)
 LEMBAGA KOKO MALAYSIA
 LEMBAGA LADA MALAYSIA
 LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA (LLM)
 LEMBAGA MUZIUM (SEMUA NEGERI)
 LEMBAGA PELABUHAN (SEMUA NEGERI)
 LEMBAGA PEMBANGUNAN DAN PERUMAHAN BANDAR
 LEMBAGA PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA NEGARA (LPPKN)
 LEMBAGA PENGGALAKAN PELANCONGAN MALAYSIA
 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA
 LEMBAGA PERINDUSTRIAN NENAS MALAYSIA
 LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG (LPP)
 LEMBAGA PROMOSI KESIHATAN MALAYSIA
 LEMBAGA TABUNG HAJI (LTH)
 LEMBAGA TEMBAKAU NEGARA
 LEMBAGA URUS AIR SELANGOR (LUAS)
 MALAYSIA EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT CORPORATION (MATRADE)
 MALAYSIA PRODUCTIVITY CORPORATION (MPC)
 MALAYSIA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (MIDA)
 MALAYSIA PALM OIL BOARD (MPOB)
 MALAYSIA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION (MTDC)
 PERBADANAN HAL EHWAL BEKAS ANGKATAN TENTERA (PERHEBAT)
 PERBADANAN HARTA INTELEK MALAYSIA
 PERBADANAN KEMAJUAN (SEMUA NEGERI)
 PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL MALAYSIA (FINAS)
 PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGAN MALAYSIA
 PERBADANAN LABUAN
 PERBADANAN MUZIUM (SEMUA NEGERI)
 PERBADANAN NASIONAL BHD (PNS)
 PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM
 PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM (SEMUA NEGERI
 PERBADANAN PUTRAJAYA
 PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN
 PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL (PTPTN)
 PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL (PERKESO)
 RUBBER INDUSTRY SMALLHOLDRES DEVELOPMENT AUTHORITY (RISDA)
 SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES CORPORATION MALAYSIA (SMIDEC)

GOVERNMENT LINK CORPORATION

ORGANISASI
FEDERAL LAND CONSOLIDATION AND REHABILITATION AUTHORITY (FELCRA)
 MALAYSIA AIRPORT HOLDINGS BHD (MAHB)
 MALAYSIA DEBT VENTURES BHD (MDV)
 MALAYSIAN RUBBER DEVELOPMENT CORPORATION (MARDEC)
 PADI BERAS NASIONAL BHD (BERNAS)
 PENGURUSAN ASET AIR BHD (PAAB)
 PENGURUSAN DANAHARTA NASIONAL BHD
 PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BHD (PNMB)
 POS MALAYSIA BHD (KERANI KE ATAS)
 STANDARD AND INDUSTRIAL RESEARCH INSTITUTE OF MALAYSIA (SIRIM)
 SYARIKAT JAMINAN KREDIT PERUMAHAN BHD
 
 SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BHD (SPNB)
 NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (NIOSH)
 INSTITUT TERJEMAHAN DAN BUKU MALAYSIA BHD (ITBM)
 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BHD (PSMB)
 PUAS BHD
 SYARIKAT AIR (SEMUA NEGERI)
 TABUNG HAJI PLANTATIONS

JABATAN / ORGANISASI YANG TIDAK LAYAK MOHON ( NON-TARGET MARKET)

ORGANISASI
ALAM FLORA SDN BHD
 AMANAH RAYA BHD (ARB)
 BANK (ALL)
 DEWAN BANDARAYA KOTA KINABALU (DBKK)
 IIUM EDUCARE SDN BHD
 IKATAN RELAWAN RAKYAT MALAYSIA (RELA)
 IKIP TRAINING SDN BHD
 INDAH WATER KONSORTIUM SDN BHD
 INSTITUT DARUL RIDZUAN
 INSTITUT KEMAHIRAN IKHTISAS PAHANG
 INSTITUT KEMAHIRAN YAYASAN SELANGOR
 INSTITUT PENDIDIKAN TEMENGGONG IBRAHIM
 JABATAN AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN
 JABATAN AIR SABAH
 JABATAN PERBENDAHARAAN NEGERI SARAWAK BAHAGIAN LIMBANG
 JABATAN PERHUTANAN SABAH (SABAH FORESTY)
 JABATAN PERHUTANAN SARAWAK (SARAWAK FORESTY)
 JABATAN TANAH DAN SURVEY SARAWAK
 JOHOR CORPORATION
 KELAB (ALL)
 KELAB GOLF PERKHIDMATAN AWAM (KGPA)
 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN URBANISASI SARAWAK
 KHAZANAH NASIONAL BHD
 KOLEJ PROFESIONAL MARA
 KOPERASI (ALL)
 KPERAK INC CORPORATION
 KUALA LUMPUR AIRPORT SERVICES SDN BHD
 KUMPULAN HARTANAH SELANGOR SDN BHD
 LEMBAGA DIUS API
 LEMBAGA KEMAJUAN TANAH PERSEKUTUAN (FELDA)
 LGM PROPERTIES CORPORATION
 MAJLIS DAERAH PAPAR
 MAJLIS DAERAH TANAH MERAH
 MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH
 MAJLIS SUKAN NEGARA
 MALAYSIA INTERNATIONL SHIPPING CORPORATION (MISC)
 MALAYSIAN BIOTECHNOLOGY CORPORATION SDN BHD
 MALAYSIA INDUSTRIAL DEVELOPMENT FINANCE BHD (MIDF)

 MALAYSIA INSTITUTE OF MICROELETRONIC SYSTEMS (MIMOS)

 MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BHD (MRCB)
 MARDITECH CORPORATION SDN BHD
 MYNIC BHD
 PERBADANAN BUKIT BENDERA PULAU PINANG
 PERBADANAN KEMAJUAN TANAH ADAT MELAKA
 PERBADANAN STADIUM NEGERI SARAWAK
 PERBADANAN WAKAF SELANGOR
 PERMODALAN NASIONAL BHD
 PERSATUAN (ALL)
 PERTUBUHAN (ALL)
 PKNS INFRA BHD
 POS MALAYSIA BHD (POSMEN)
 PUSAT PEMBANGUNAN REKABENTUK MALAYSIA SDN BHD
 SYARIKAT PRASARANA NEGARA BHD
 TV AL HIJRAH
 UDA HOLDING SDN BHD
 UEM LAND BHD
 YAYASAN PELAJARAN JOHOR (YPJ)
 YAYASAN PELAJARAN MARA
 YAYASAN PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM MALAYSIA (YAPEIM)
 YAYASAN SARAWAK
 YPJ HOLDINGS SDN BHD